FIZNIŠ 2019 – materijal

Na ovoj stranici možete naći pripreme za laboratorijske vežbe, zadatke sa računskih vežbi, kao i prezentacije sa održanih predavanja u okviru gradske škole fizike za učenike srednjih škola FIZNIŠ.

Gradsku školu fizike, kao projekat Društva fizičara Niš, podržala je Kancelarija za mlade Grada Niša.

Predavanja

Računske vežbe

Laboratorijske vežbe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.