[ODLOŽENO] VIII Međunarodna konferencija o nastavi fizike u srednjoj školi

Opština Aleksinac i Aleksinačka gimnazija sa partnerima, među kojima je tradicionalno Društvo fizičara Niš, organizuju

VIII Međunarodnu konferenciju o nastavi fizike u srednjoj školi Aleksinac, 27-29. mart 2020. godine [ODLOŽENO]

Konferencija je dobila akreditaciju ZUOV-a под бројем 452 (oznakа S4522020) kao oblik stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Prijava za učešće na konferenciji, uputstvo za pisanje radova, konkursi, obrazac prijave za eksperimentalni rad i projekat učenika, mogu se preuzeti sa sajta konferencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.