Predavanje “Srpska nauka u svetskom naučnom okruženju”

U četvrtak, 27. oktobar 2022. godine Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Centar za teorijsku fiziku i SEENET-MTP centar organizuju predavanje

Srpska nauka u svetskom naučnom okruženju

predavač će biti akademik Zoran V. Popović. Predavanje počinje u 13:30 h u Svečanoj broj 100 PMF-a.

Sažetak: U ovom predavanju će biti data kvantitativna i kvalitativna analiza svetske i domaće naučne produkcije u 21. veku. Ukazano je da se na globalnom nivou može razmišljati o „preseljenju” nauke iz Amerike u Aziju i da je kvantitet preovlađujući indikator srpskog istraživačkog sektora. Prikazani su programi finansiranja nauke u Srbiji i programi kapitalnog opremanja srpske nauke u 21. veku. Na kraju, pokazana je pozitivna rodna diskriminacija u naučnom prostoru Republike Srbije.

Istog dana, od 12:00 h Ogranak SANU u Nišu u multimedijalnoj sali Univerziteta u Nišu organizuje razgovor o knjizi

Knjiga o pirinču

čiji su autori Zoran V. Popović i Olivera Popović (izdavač Službeni glasnik, 2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.