Akreditovani seminar „Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavam da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje

AKREDITOVANI SEMINAR
„Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“

Subota, 3. decembar 2016. godine od 09:00 časova
Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, Niš

Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (8 bodova, kataloški broj 616).

Više informacija o seminaru možete naći na sajtu Departmana za fiziku PMF-a u Nišu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.