5. Međunarodna konferencija o nastavi fizike u srednjim školama

Aleksinačka gimnazija sa partnerima organizuje 5. Međunarodnu konferenciju o nastavi fizike u srednjim školama koja će se održati u Aleksincu od 3-5. marta 2017. godine.

Program Konferencije obuhvata:

  • Predavanja iz metodike i didaktike nastave fizike
  • Predavanja iz raznih oblasti fizike i astronomije
  • Usmene i poster prezentacije stručnih radova
  • Prezentacije srednješkolskih I univerzitetskih udžbenika
  • Okrugli sto o problemima srednješkolske nastave fizike
  • Radionice
  • Izložbu učila i
  • Prezentacije odabranih učeničkih eksperimentalnih radova.

Novo: program (PDF)

Predviđeno je učešće predavača sa Univerziteta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Pozivaju se svi zainteresovani za držanje predavanja, radionica da apstrakt izlaganja, odnosno siže radionice (do 150 reči) pošalju do 31. decembra 2016. godine na adresu: konferencija.aleksinac@gmail.com

Učesnici koji imaju predavanja po pozivu, potrebno je da ih dostave u pisanoj formi (maksimalno na 10 stranica), a radovi prijavljeni za usmeno izlaganje i poster sekciju mogu biti napisani na maksimalno 4 stranice do 31. januara 2017.

Učeničke radove pristigle na Konkurs, koji se nalazi u prilogu obaveštenja, ocenjivaće stručna komisija.

Smotra izabranih učeničkih radova biće uvrštena u program konferencije 4. marta 2017.

Radovi će biti objavljeni u posebnom broju časopisa Nastava fizike posvećenom Konferenciji (template se može naći na sajtu časopisa). Časopis će biti štampan pre početka Konferencije.

U dodatku obaveštenja takođe se nalaze: Prijava za učešće na konferenciji, uputstvo za pisanje radova sa rokovima i konkurs za najbolji učenički rad.

Troškove smeštaja i ishrane učesnika snosi organizator (hotel Bosphorus**** Aleksinac) .

Kotizacija za učesće na konferenciji je 2000 din.

Organizator snosi troškove smeštaja i kotizacije učesnika po pozivu.

Učenici koji budu pozvani da prezentuju svoje oglede biće smešteni u objektu Caritas i oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Više informacija možete naći u Prvom obaveštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.