Članovi DFN (2016. godina)

Spisak članova Društva fizičara Niš u 2016. godini

 • prof. dr Goran Đorđević, PMF, Niš
 • prof. dr Ljubiša Nešić, PMF, Niš
 • prof. dr Miodrag Radović, PMF, Niš
 • prof. dr Jugoslav Karamarković, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
 • prof. dr Tatjana Jovanović, Medicinski fakultet, Niš
 • dr Dragolјub Dimitrijević, PMF, Niš
 • Dragan Radivojević, PMF, Niš
 • Milan Milošević, PMF, Niš
 • Vladan Pavlović, PMF, Niš
 • Lazar Radenković, PMF, Niš
 • Danilo Delibašić, PMF Niš
 • Nikola Filipović, PMF Niš
 • Marko Stojanović, PMF, Niš
 • Vesna Grozdanović, OŠ “Učitelј Tasa”
 • Slavolјub Radulović, Gimnazija, Aleksinac
 • Bratislav Simić, Gimnazija, Aleksinac
 • Jelena Đorđević, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
 • Dragana Jelenković, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
 • mr Vera Prokić, Polјoprivredna škola Priština-Lešak
 • Bilјana Jovanović, Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”, Niš
 • Jasmina Radovanović, Medicinska škola “Dr Milenko Hadžić”, Niš
 • Suzana Stanimirović, Medicinska škola “Dr Milenko Hadžić”, Niš
 • Milena Mitrović, OŠ “Dušan Tasković Srećko”, Niška Banja
 • Magdalena Petrović, Gimnazija “Bora Stanković”, Niš
 • Olivera Krstić, SŠ “Niketa Remizijanski”, Bela Palanka
 • Miloš Jonić, Klinički centar, Niš
 • Jelena Stanković, Niš
 • Jasmina Karalić, Niš